Troeven

Een uitzonderlijk studieaanbod en innovatief onderwijs

Wij bieden een uitzonderlijk breed aanbod aan ASO-richtingen. Bij ons kan je heel wat combinaties studeren. Zo kan je kiezen voor een richting met meer talen, meer economie, meer wiskunde of meer wetenschappen en de combinaties daarvan. Daarnaast bieden we ook drie specifiekere richtingen aan namelijk Humane Wetenschappen, Sport-Wetenschappen en Wiskundjumpe-Ingenieurswetenschappen. Maar voordat leerlingen een echte keuze maken, starten onze leerlingen allemaal in een brede eerste graad, waarin het ontdekken en leren kennen van hun eigen talenten, interesses en de verschillende studierichtingen centraal staan, en waar we extra belang hechten aan de heterogeen samengestelde klassen. Pas na het tweede jaar vindt een echte deliberatie plaats en worden er examens georganiseerd. Leerlingen in het eerste jaar en tweede jaar hebben enkel deeltoetsen en permanente evaluatie en iedereen uit het eerste jaar gaat door naar het tweede jaar.

Kies je als leerling later voor Moderne Talen, dan krijg je vanaf het vierde jaar Duits en vanaf het vijfde jaar Spaans erbij. In het vijfde en zesde jaar loopt eveneens het project T@@lent waarbij leerlingen via werkplekleren en competentiegericht onderwijs hun studierichting echt kunnen ervaren.

Kies je voor Wetenschappen, dan krijg je de kans om in onze vijf eigentijdse laboratoria je vaardigheden verder te ontwikkelen. Leerlingen die kiezen voor Wiskunde-Ingenieurswetenschappen krijgen zelfs de kans om aan werkplekleren te doen in de laboratoria van de VUB, de Erasmus Hogeschool en tal van bedrijven waar ze ervaren waar die lessen wetenschappen toe leiden.

Kies je voor Humane Wetenschappen dan leer je de mens kennen via sociologie, psychologie, filosofie, politieke wetenschappen … en neem je ieder jaar deel aan het Piazzaproject. Tijdens dat project werken de leerlingen een week lang rond een thema aan een kunstproject, waarbij ze verschillende kunstvormen ontdekken en uitoefenen. Op het eind van de week is er een groots toonmoment.

Kies je voor Economie dan leer je alles over productie, consumptie en distributie. Je leert vanwaar je smartphone of kledij komen en welk proces eraan voorafgaat tot die in je hand of kast belandt. Je volgt workshops van verschillende ondernemingen, doet bedrijfsbezoeken en krijgt af en toe les van iemand uit het bedrijfsleven (een zelfstandige, een recruiter …).

Kies je voor Sportwetenschappen dan krijg je vijf uur sport in de tweede graad en zes uur in de derde graad. Niet alleen doe je veel aan sport, ook maak je kennis met de wetenschap achter de sport in het vak bewegingswetenschappen. In het vierde, vijfde en zesde jaar ga je op drie verschillende GWP’s, waardoor je ook van sporten kan proeven die je in Brussel niet altijd kan uitoefenen. Zo ga je op survival-, watersport- en ski-GWP.

Innovatief onderwijs aanbieden, dat is waar we naar streven. Niet alleen onze leerlingen leren hier, ook van onze leraren verwachten we dat ze regelmatig een opleiding volgen om zo mee te blijven met de laatste nieuwe ontwikkelingen in hun vak, maar ook op breder onderwijsvlak. De voorbije jaren introduceerden we zo co-teaching, de klascoaches, CLIL-onderwijs … De tijd van het klassieke doceren is voorbij en lessen worden op een interactieve manier gegeven, binnen of buiten het klaslokaal. De leraar is een specialist in zijn vak en coacht de leerlingen in het studeren. De leerkrachten differentiëren en bieden zo iedere leerling de juiste begeleiding.

 

Meertalig & divers

Alpoetry slams Brusselse school zijn de meertaligheid en diversiteit op onze school een evidentie en een troef. Niet alleen zijn onze leerlingen vaak meertalig, ook willen wij het aanmoedigen en zetten we er erg op in om van onze leerlingen meertalige wereldburgers te maken. Als Nederlandstalige school is het Nederlands onze voertaal en is het dus van groot belang dat we hier, in eerste instantie, op inzetten. Voor anderstalige of meertalige leerlingen is dit soms een uitdaging, maar met ons uitgewerkt taalbeleid en voldoende ondersteuning slagen we erin om ook hen mee te krijgen in onze school. Wanneer leerlingen beginnen op onze school leggen ze een taaltest af om hun niveau te bepalen. Zo kunnen we iedere leerling de gepaste ondersteuning of het gepaste traject bieden. Maar omdat je in Brussel en Europa niet voldoende hebt aan het Nederlands alleen, zetten we ook in op andere talen als Frans of Engels. Het niveau van deze lessen ligt hoog en sinds kort bieden we in het eerste middelbaar de mogelijkheid om in te stappen in een meertalig (CLIL-)traject, waarbij leerlingen lessen als geschiedenis, natuurwetenschappen of niet-confessionele zedenleer in het Frans of Engels kunnen volgen.

 

Groene campus & bereikbaarheidcampus1

Onze schoolgebouwen staan in een groene oase, restanten van het park dat ooit rond het 'Pavillion de Linthout’ werd aangelegd. Prachtige bomen sieren onze campus en regelmatig worden er ook acties ondernomen om de campus verder te vergroenen. Niet alleen is onze campus een groene oase in de stad, ook is hij makkelijk bereikbaar. We vermijden de echte spits, omdat de lessen reeds om 8u10 starten. Met het openbaar vervoer is onze campus op verschillende manieren bereikbaar. Tramhalte Boileau ligt aan de school, metrohaltes Thieffry en Montgomery op wandelafstand en het treinstation van Etterbeek is slechts enkele tramhaltes van onze school verwijderd. De Lijn legt ook een schoolbus in tussen onze school en de druivenstreek (met opstapplaatsen: Tombeek, Maleizen, Hoeilaart, Jezus-Eik en Oudergem).

 

Uitgebreide zorgstructuur en leerlingbegeleiding

Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen ondersteuning krijgen daar waar ze het nodig hebben en zo iedere leerling de kans krijgt om een succesvolle schoolloopbaan uit te bouwen. We bieden deze ondersteuning op verschillende manieren. De klastitularis en coach zijn de eerste aanspreekpunten voor de leerlingen. Zij begeleiden het leerproces, helpen en sturen bij daar waar het nodig is. Maar wanneer blijkt dat er op studievlak meer nood is aan begeleiding kunnen de leerlingen terecht bij de studiebegeleiders. De leerzorgbegeleider is er om leerlingen met een leerstoornis te begeleiden en indien nodig aangepaste maatrezorggelen te bespreken, maar ook om hoogbegaafde leerlingen een extra uitdaging te bieden op school. Daarnaast worden er ook inhaallessen wiskunde, Frans, Engels en open leercentra voorzien, en bestaat er het systeem van studiebuddy’s op onze school, waarbij leerlingen elkaar helpen met hun studies. Ook worden leerlingen doorheen hun jaren aan het KAE ondersteund in het maken van hun studiekeuze. Ze leren verschillende richtingen kennen en ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

Ook op socio-emotioneel vlak bieden we ondersteuning. Socio-emotionele problemen of ingrijpende gebeurtenissen hebben vaak ook effect op de leerprestaties van de leerlingen. Een eerste aanspreekpunt vinden ze in hun coach of de leerlingbegeleiders op het leerlingensecretariaat. Eveneens hebben we op school “De Conflixers”. Een groep leerlingen die opgeleid worden om zelf als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon te fungeren voor leerlingen die met een probleem zitten, omdat het soms makkelijker is om een leeftijdsgenoot aan te spreken. Als laatste hebben we een schoolpsycholoog waar leerlingen terecht kunnen die nood hebben aan iets intensievere begeleiding.

 Zowel de socio-emotionele als de leerbegeleiding worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem, waarin we van iedere leerling een pedagogisch dossier samenstellen. Zo kan het hele team de onderwijsloopbaan, de ontwikkeling  en evolutie van de individuele leerling opvolgen en vergemakkelijkt het het maandelijks overleg met het CLB. Wij doen op hun expertise beroep wanneer wij problemen detecteren waar we zelf geen passende remediëring voor vinden.

 

Vele projectenproject3

De brede interesse van onze leerlingen en leraren zorgt ervoor dat er op onze school steeds heel wat projecten lopen. De projecten zijn onderdeel van ons pedagogisch project en zorgen ervoor dat we ons als school continu verder ontwikkelen en dat we meeblijven met de laatste vernieuwingen op onderwijsvlak en daarbuiten. Onze projecten zijn zeer uiteenlopend. We lichten er enkele voor u uit. Zo loopt er een project rond duurzaamheid en milieu, waarbij we de leerlingen sensibiliseren om de speelplaats proper te houden en om te sorteren. Ook proberen we om stapsgewijs onze afvalberg te verkleinen: waterfonteinen en drinkflessen helpen hierbij.

Wij moedigen onze leerlingen aan om deel te nemen aan allerlei olympiades (aardrijkskunde, Frans, biologie, chemie, fysica, wiskunde …) , debatten en essaywedstrijden. Het is belangrijk dat jongeren ambitieus zijn en kunnen inschatten hoever ze staan ten opzichte van leeftijdsgenoten. Zo leren ze nog beter hun sterktes en zwaktes kennen.

Verder willen we ook de creativiteit, de verantwoordelijkheids- en ondernemingszin aanmoedigen. Dit kunnen de leerlingen door in te stappen in de toneelkring, deel te nemen aan het leesfeest, de gedichtendag , Techniek Op School, t@@lr@pstages, actief lid te zijn van de leerlingenraad, deel uit te maken van de werkgroepen …

 

Focus op wereldburgerschap

Wij willen van onze leerlingen kritische geïnformeerde wereldburgers maken. Op school hebben we daarom een grote focus op wereldburgerschap. Zo kaderen er regelmatig lessen in dit thema en worden er regelmatig uitstappen binnen het thema wereldburgerschap georganiseerd.  Bijvoorbeeld de uitstappen rond herinneringseducatie. De leerlingen uit de derde graad bezoeken belangrijke plaatsen die herinneren aan de gruwelen van de wereldoorlogen om hen bewust te maken dat onverdraagzaamheid, racisme en een gebrek aan respect catastrofale gevolgen kunnen hebben, wanneer ze zich op grotere schaal voordoen.

Daarnaast bestaat er op onze school een werkgroep wereldburgerschap. Zij organiseren doorheen het jaar verschillende projecten. Bijvoorbeeld onze cultuurcel CCKAE, die leerlingen en leraren buiten de lesuren meer wil laten proeven van alle culturele troeven die grootstad Brussel te bieden heeft. Leerlingen en leerkrachten kunnen vrijblijvend inschrijven voor een museumbezoek, een filmavond, het bijwonen vacongon een opera-, toneel- of dansvoorstelling … Ook organiseren ze de Congolese week: een week waarin de groep geld inzamelt voor onze partnerschool Athenée de la Victoire in Kinshasa, Congo en waarin de leerlingen tegelijkertijd proeven van de Congolese cultuur en het schoolleven daar. Verder houden zij zich nog bezig met de dag van de mondiale vorming, de schrijfkern van Amnesty International, ons adoptiekind via Plan International …

We pikken daarnaast vaak in op de actualiteit door bijvoorbeeld mee te doen aan mondiale dag, de dag tegen holebi- en transfobie, de klimaattop …

 

Participatie

‘Samen school maken’ is het uitgangspunt. De verkozen ouders en leerlingenraadpersoneelsleden vormen de schoolraad. Zij staan de directie bij en adviseren bij de beleidskeuzes. De open en vlotte samenwerking binnen het team (pedagogische raad), met de ouders (ouderraad), de leerlingen (leerlingenraad) en met de gemeente dragen verder bij tot het democratisch karakter van onze school. Verder participeren leerlingen bij ons op school in verschillende initiatieven, zo nemen ze deel aan verschillende werkgroepen, heb je de eerder vernoemde “Conflixers” en krijgen de eerstejaars een meter of peter uit het vierde jaar die hen doorheen het jaar wegwijs maakt in de school.

 

Brede onderwijsaanpak

Leren doe je niet alleen binnen de schoolmuren of lesuren. Leren kan je overal en altijd en dat willen we stimuleren. De initiatieven op onze school die hierin kaderen zijn de Naschoolse Nederlandse Activiteiten, Sport Na School en de Brede School. Wij willen jongeren stimuleren om ook na school te sporten en zetten daarom het aanbod van SNS en de SNS-pas regelmatig in de kijker doorheen het jaar.

In de eerste graad zijn er de Naschoolse Nederlandstalige Activiteiten. De activiteiten staan open voor alle leerlingen, maar leerlingen van wie het Nederlands nog versterkt moet worden, zijn verplicht om deel te nemen aan de activiteiten. Zo kunnen ze leren om een game te ontwikkelen, kunnen ze hun dans- zang- of theatertalent bovenhalen in de activiteit Performance, of proeven ze van vele sporten tijdens de Play activiteit.

etterbeekdagDe Brede School organiseert doorheen het jaar verschillende creatieve of culturele activiteiten voor leerlingen uit het eerste jaar. Het is een samenwerking tussen de scholen, de bib en de gemeenschapscentra uit de buurt. Het project wil leerlingen voorbereiden op leven in een grootstad en leert hen hun buurt kennen. De Brede School zorgt ervoor dat alle jongeren optimale ontwikkelingskansen krijgen.

 

Geïntegreerde werkperiode

Ieder schooljaar vertrekken we voor de lentevakantie met zijn allen op GWP. Een week waarin de leerlingen op een heel actieve manier dingen zullen ontdekken en zullen leren buiten de schoolmuren. Een doordachte opbouw in de organisatie van de GWP’s betekent een absolute meerwaarde:

 • In het eerste jaar verkennen de leerlingen Brussel.
 • In het tweede jaar gaan de leerlingen naar londenBarvaux in de Ardennen voor een avontuurlijke GWP.
 • De leerlingen uit het derde jaar trekken naar Terschelling waar ze een week een Nederlands taalbad zullen krijgen.
 • In het vierde jaar krijgt elke pool haar eigen GWP: Humane wetenschappen gaat naar Kroatië, Klassieke talen naar Parijs, Sportwetenschappen naar de Ardennen, Economie naar Praag en Wetenschappen naar Londen.
 • Onze vijfdejaars verkennen het binnenland. De eerste helft van de week zullen de leerlingen met hun eigen pool doorbrengen. Zo gaat Humane wetenschappen naar Charleroi, Klassieke talen naar Amsterdam en Leiden, Sportwetenschappen naar Nieuwpoort, Economie naar Dusseldorf, Wetenschappen naar Limburg en Wiskunde-Ingenieurswetenschappen (WiiR) naar Antwerpen. De tweede helft van de week zullen alle vijfdejaars tezamen doorbrengen in de Westhoek.
 • De leerlingen uit het zesde jaar maken een avontuurlijke én culturele reis naar de Spaanse Pyreneeën.

 

Maximumfactuur

Ook al gaan we omzichtig te werk, onderwijs is niet gratis. Onder het motto “goede rekeningen maken goede vrienden” laten wij reeds in juni weten hoeveel het volgende schooljaar precies zal kosten. Onder voorbehoud van uitzonderlijke gevallen moet u in de loop van het jaar niets extra meer betalen.

Het huurgeld voor de handboeken en de werkschriften, het sport T-shirt, de fotokopieën, de intra en extra muros activiteiten, de sportdag, de schoolagenda, het gebruik van Smartschool met afzonderlijke login voor leerlingen en ouders … zijn verrekend.

Enkel het huurgeld voor de leerlingenkastjes, de kosten voor de GWP en de bijdrage voor het openbaar vervoer bij uitstappen zijn niet inbegrepen.

 

Infrastructuur

We beschikken over een eigentijdse infrastructuur.fysica

 • Toegankelijke ICT-infrastructuur: de leerlingen krijgen een persoonlijke login en toegangscode en kunnen via om het even welke PC, toegang krijgen tot ons netwerk en het web. Via ons digitaal leerplatform (Smartschool) maken we onze leerlingen vertrouwd met de ICT-technologie en bent u als ouder dagdagelijks op de hoogte van de digitale agenda en het digitale puntenboek. Bijna alle lokalen zijn voorzien van een beamer en de school is uitgerust met een draadloos netwerk.
 • Vijf super uitgeruste laboratoria
 • Een eigen sporthal
 • Een laptopklas en tabletkoffers, smartboards en computers permanent ter beschikking van de leerlingen in een vernieuwd open leercentrum.
 • Goedgevulde en bijgehouden bibliotheken voor Nederlands, Engels, Frans en Duits

 

Schoolrestaurant & broodjes

In ons zelfbedieningsrestaurant is er keuze uit een dagschotel en een assortiment broodjes. Tweewekelijks bieden we op donderdag ook een vegetarische schotel aan.  De maaltijden worden in “koude lijn” geleverd door Agape, de centrale keuken van de Scholengroep Brussel. Op school worden de gerechten dan verder bereid. Dit procedé garandeert een optimale versheid en beantwoordt aan zeer hoge hygiënische criteria. Maaltijden worden verrekend via een maandelijkse factuur. De leerlingen van 4, 5 en 6 mogen over de middag de school verlaten.