Derde graad

3de graad

Economie

 • De combinatie met 3 uur wiskunde is geschikt om een professionele bachelor aan een Hogeschool te halen: Marketing, Boekhouden, Fiscaliteit, Management Assistent (Secretariaat-Talen) … De klemtoon ligt hier meer op de talen en minder op economie en wiskunde, een studierichting als vertaler tolk ligt zeker in de verlenging. 

 • De combinatie met 5 uur wiskunde is nodig om aan een universiteit een master in de economie te halen, wat men vroeger Toegepaste economie of Handelswetenschappen noemde.

 • De combinatie met 8 uur wiskunde is aangewezen als je Handelsingenieur wil worden.  

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die universitaire studies willen aanvatten, maar er niets voor voelen om een master in de wetenschappen of talen te halen en niet eerder kozen voor Latijn of Grieks. Door het onderwijs in de cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen krijgen zij een inleiding in sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen … Een zeer goede voorbereiding voor wie zich in het hoger onderwijs wil bekwamen in de Humane wetenschappen …

Latijn & Grieks

 • De verbaal-literaire component is hier overheersend. Door voortdurend om te gaan met zinsontleding, met taalstructuur, met het aanleren van vocabularium … wordt je taalinzicht sterk ontwikkeld. Hogere studies in een taalrichting, maar ook een master in Archeologie, Kunstgeschiedenis, Geschiedenis, Rechten … liggen binnen het bereik. 

 • Er wordt een nauwe band gesmeed tussen literatuur, geschiedenis en cultuur, esthetica, filosofie, Romeins recht … De bronnen van onze Westerse cultuur worden blootgelegd en de link met vandaag verduidelijkt. Hier wordt vormgegeven aan de Homo Universalis: een zo breed mogelijke basisvorming wordt aangeboden. 

Moderne Talen

 • Kiezen voor moderne talen moet een positieve keuze zijn, want talen studeren is een levensstijl. Een degelijke basis Nederlands is de voorwaarde. Als je dan houdt van taal, als je houdt van lezen, van schrijven en communiceren dan is dit voor jou de juiste studierichting. 

 • In onze multiculturele wereld, in een samenleving waar internationale contacten aan de orde van de dag zijn is talenkennis een extra troef. Talen studeren is altijd een beetje reizen, door talen krijg je toegang tot andere culturen. Alle hogescholen en universiteiten bieden op het vlak van talenstudie en Communicatiewetenschappen (marketing, PR …) een breed scala van mogelijkheden. Maar ook de lerarenopleiding, studies Rechten, Criminologie, Psychologie, Filosofie, Politieke wetenschappen … sluiten hierbij aan.

 • Wij bieden twee studierichtingen met een verbaal literair component: Economie-Moderne Talen (3 én 5 uur wiskunde) en Latijn-Moderne Talen. Een analyse van de lessentabellen verduidelijkt de verschillen. 

Sportwetenschappen

 • Naast de sportopleiding ligt het accent ook op wiskunde, fysica, biologie en chemie. Deze studierichting is geknipt voor de intellectuele knobbels die hun talenten voor sport verder vorm willen geven en die “een gezonde geest in een sportief lichaam” als devies vooropstellen. 

 • Deze studierichting biedt niet alleen een perfecte vooropleiding voor wie in het hoger onderwijs sportstudies wil aanvatten, maar is ook zeer geschikt voor de studies wetenschappen en geneeskunde. 

Wiskunde & wetenschappen

 • 8 uur wiskunde is nodig voor een opleiding waarin wiskunde een doel op zich is, als je later natuurkunde, wiskunde of burgerlijk ingenieur wil studeren. Het is uiteraard zo dat je er altijd baat bij hebt als je wetenschappen wil studeren om de 8 uur wiskunde te volgen.

 • De optie wiskunde-ingenieurswetenschappen (WiiR) richt zich tot leerlingen (jongens én meisjes) die ingenieursstudies willen doen. Leerlingen die voor WiiR kiezen, krijgen extra wetenschappelijke vakken en een vernieuwend ingenieurspracticum.  Daarin worden de diverse toepassingsgebieden van technologie zeer breed getoond: zowel zuivere wiskunde, vliegtuigkunde, medische toepassingen, voedingstechnologie als film- en beeldtechnieken komen aan bod.

 • 5 uur wiskunde is nodig voor een opleiding waarin wiskunde een ondersteunende rol vervult en is aangewezen voor wie biologie, chemie, aardrijkskunde, geneesheer, tandarts … wil studeren. 

 • 3 uur wiskunde is goed voor wie een opleiding wil volgen waarin geen wiskunde, maar misschien wel statistiek, logica … aan bod komt. Leerlingen 6HUWE, 6GRLA en 6LAMT kunnen een bijkomend uur statistiek volgen om zich beter voor te bereiden op het hoger onderwijs. 

Bekijk hier het studieaanbod voor leerlingen van de derde graad.