Tweede graad

2de graad

In het derde jaar maken onze leerlingen de keuze uit Economische wetenschappen, Humane wetenschappen, Latijn, Latijn-Grieks, Natuurwetenschappen of Sportwetenschappen.

Kies je voor “Economische wetenschappen”, dan leer je alles over productie, consumptie en distributie. Je leert vanwaar je smartphone of kledij komen en welk proces eraan voorafgaat tot die in je hand of kast belandt. Je volgt workshops van verschillende ondernemingen, doet bedrijfsbezoeken en krijgt af en toe les van iemand uit het bedrijfsleven (een zelfstandige, een recruiter …).

Kies je voor “Humane wetenschappen” dan leer je de mens kennen via gedrags- en sociale wetenschappen, filosofie, en kunst en cultuur. Je neemt ook jaar om jaar deel aan een artistiek project. Tijdens dat project werken de leerlingen een week lang rond een thema aan een kunstproject, waarbij ze verschillende kunstvormen ontdekken en uitoefenen. Op het eind van de week is er een groots toonmoment.

Kies je voor "Latijn" dan wordt het taalkundig inzicht dat je in het tweede jaar Klassieke Talen opbouwde, extra uitgediept en nog meer doorgetrokken naar de moderne talen. Door logisch redeneren en analytisch denken slaag je er steeds beter in om zelfstandig een tekst van tweeduizend jaar geleden te ontcijferen en te doorgronden. Je leert kritisch met allerhande Romeinse bronnen om te springen: de verslagen van de alom bekende Julius Caesar, bijvoorbeeld, blijken politieke propaganda te zijn van het soort dat ook hedendaagse politici en machtshebbers maar al te graag hanteren. Ovidius snijdt in zijn magistrale 'Metamorfosen' hete hangijzers als geslachtsverandering en interseks aan: thema's die al van oudsher in de antieke mythologie aan bod kwamen en nu pas weer uit de taboesfeer worden gehaald. Steeds meer besef je hoe we door de antieken aandachtig te bestuderen de Westerse wereld van vandaag beter kunnen begrijpen. Via de caleidoscoop die je aangeboden krijgt van al wat van de ouden doorleeft in de moderne literatuur, beeldende kunst, architectuur, film, muziek en wetenschap komt de Romeinse oudheid in haar volle glorie weer tot leven.

Als je kiest voor "Latijn-Grieks", ga je waarlijk een extra uitdaging aan! In deze richting word je immers echt een taal- en cultuurexpert. Het Griekse alfabet leerde je al kennen in het tweede jaar en lees je dan ook steeds vlotter. Nu kom je daarbij met woordenschat in contact die ver van de ons omringende talen lijkt te liggen, maar toch alomtegenwoordig is in de wetenschappen en in het Nederlands van iedere dag. Waar de Romeinen indruk maken door hun technisch vernuft en praktisch verstand ontdek je hoe verfijnd en filosofisch de Grieken waren. Je maakt kennis met de eerste Europese literatuur en ontdekt hoe Homerus' Achilles, om meteen maar de beroemdste Griekse held te noemen, veel boeiender was dan het karakter dat door Brad Pitt in de film Troy werd neergezet. Je ontcijfert zelf hoe Socrates en Plato dachten over mens en maatschappij, hoe de Atheense democratie ontstond of hoe Pericles met de pandemie in zijn stadstaat omging. Je leert kortom de bakermat van de Westerse cultuur in al haar aspecten kennen.

Kies je voor "Natuurwetenschappen", dan krijg je de kans om in onze vijf eigentijdse laboratoria je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Kies je voor “Sportwetenschappen”, dan krijg je atletiek, turnen en zwemmen als verdiepingsvakken. In de derde graad maak je ook kennis met de wetenschap achter de sport in het vak bewegingswetenschappen en in de lessen anatomie.

We bieden leerlingen vanaf de tweede graad ook de kans een keuzevak te kiezen binnen de domeinen STEM, Taal & cultuur, en Kunst & creatie. 

Bekijk hier het studieaanbod voor leerlingen van het derde en vierde jaar.

NIEUW: Bekijk hier de keuzevakken die wij vanaf volgend schooljaar ('21-'22) aanbieden.