Onze school is STEM school of excellence

  • 7 november 2014

Onze school is STEM school of excellenceDe eerste prijs van het schooljaar is binnen: het GO! Atheneum Etterbeek is uitgeroepen tot “STEM school of excellence”. Deze erkenning bevestigt dat we ons echt wel onderscheiden in wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschap en wiskunde.

Naast een klassieke, technologische vorming in de eerste graad, biedt de school in de tweede graad aan de leerlingen wetenschappen wekelijks twee lesuren techniek aan. Leerlingen leren zo de basis van enkele meer technische vakken zoals mechanica, elektronica en elektriciteit en werken daarbij vanuit probleemoplossende leerstrategieën. 

De leerlingen van de derde graad kunnen opteren voor de WiiR richting (Wiskunde Ingenieurswetenschappen) die uniek is in België. Voor een grote groep jongeren is WiiR een aantrekkelijke en toekomstgerichte studierichting. Ze bevat naast een stevig theoretisch luik een technologische praktijkcomponent waar de leerstof wordt aangeboden via een meer "hands on" attitude: workshops in laboratoria van de VUB en de Erasmushogeschool, bedrijfsbezoeken en projectwerk worden wekelijks ingepland in hun rooster. Het competentiegericht leren komt zo meer aan bod.                              

Gezien het groeiende succes van deze richtingen binnen onze school, is de verdere uitbouw van een infrastructuur ook nodig. Met de steun van het Departement Onderwijs en Vorming zijn we de uitbouw van een "Fabrication Laboratory" begonnen: een collectieve werkruimte voor techniek in de 1ste , 2de en 3de graad. Hierin zullen de leerlingen kunnen gebruikmaken van een lasercutter, een 3D printer, elektronica en robotica componenten om creatief te werken rond techniek. 

We kijken er alvast naar uit om ons STEM beleid in de toekomst nog verder te ontwikkelen.

Onze school is STEM school of excellence Onze school is STEM school of excellence