Bijzondere wetenschappelijke vorming (Zevende jaar)

1

Klaar met het middelbaar?

Je bent klaar met de secundaire school en je ambieert een academische opleiding, maar je wetenschappelijke voorkennis is te beperkt. Wat nu?

Sinds schooljaar 2019-2020 richt Scholengroep Brussel in samenwerking met onze school en de Vrije Universiteir Brussel het jaar Bijzondere wetenschappelijke vorming (BWV) in. Dit is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs bedoeld voor studenten die in het secundair onderwijs een richting met minder wiskunde en wetenschappen volgden, maar in het hoger onderwijs alsnog kiezen voor een wiskundig-wetenschappelijke richting.

De studierichting BWV is een volwaardig zevende jaar algemeen secundair onderwijs. Studenten moeten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs en krijgen een attest van regelmatige lesbijwoning.

Let wel: kiezen voor BWV betekent dat je het engagement aangaat om in alle colleges aanwezig te zijn. Zo niet, verkrijg je geen attest van regelmatige lesbijwoning.


Proef van de VUB

Als zevendejaars krijg je de mogelijkheid om je in te schrijven voor één cursus op de VUB. Zo doe je de ervaring op van het volgen van een hoorcollege en het afleggen van een examen, zonder dat je veel studiepunten in de schaal gooit.

Door één vak aan de VUB op te nemen, word je erkend als VUB-student waardoor je toegang hebt tot alle faciliteiten van de VUB: het restaurant, de bib, het zwembad, studiebegeleiding ... Zo proef je niet enkel van de VUB-campus, maar ook van het studentenleven.

Tot slot stelt de VUB ook een tal van workshops open:

  • Eerste Hulp bij Onderzoekscompetenties
  • Studeren, hoe begin ik eraan?
  • Academische taal, wat is dat?
  • ...

Vakinhoudelijke voorkennistoetsen met feedback kunnen aangeboden worden voor wiskunde, chemie en fysica.


Om welke leerstof gaat het?

In dit zevende jaar ASO wordt de leerstof van de derde graad Wetenschappen-Wiskunde onderwezen. Zo worden tekorten in de vooropleiding weggewerkt en begint de student nadien - met meer kans op succes en zonder aan het leerkrediet te raken - aan zijn studies. Een overzicht van de lessentabel:

Basisvorming Uren/week
Chemie 4

Fysica

4
Wiskunde 16
Academisch Nederlands 2
Informatica (optioneel) 2
Biologie (optioneel) 2

Zoals bijkt uit de lessentabel, volgt iedereen minstens 26 uur les. 'Minstens' omdat je naast deze 26 uur ook nog 4 uur aan optionele vakken kan opnemen, afhankelijk van de voorbereiding die je wil. Zo kan het interessant zijn om biologie op te nemen als je voor arts wil gaan en informatica als je ingenieur wil worden.

Wil je graag (tand)arts worden of aan de Koninklijke Militare school beginnen, maar schrikt de toelatingsproef je af? Geen paniek! Wij zorgen ervoor dat alle te kennen leerstof in de colleges zal worden behandeld.


Waar?

De lessen vinden plaats op de campus én in de labo's van de VUB en worden gegeven door leraren van het GO! Atheneum Etterbeek. Enkel de lessen informatica gaan door in de gebouwen van het GO! Atheneum Etterbeek.

Verplaatsen tussen beide campussen kan eenvoudig via volgende metrolijnen:

  • Lijn 7 (Heizel - Vanderkindere)
  • Lijn 25 (Rogier - Boondaal Station)