Hoe inschrijven?

Inschrijvingen eerstejaars 2021-2022: alle belangrijke data op een rijtje!

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijke data. Meer informatie via deze link.

Inschrijven voor 1A in een school MET aanmeldingsprocedure

 • 4 - 15 januari 2021: voorrangsperiode broers & zussen en kinderen van personeel - afgelopen
   
 • 1 - 26 maart 2021: aanmelden op inschrijveninbrussel.be - afgelopen
   
 • 29 maart - 29 april 2021: controle documenten - afgelopen
   
 • 6 mei 2021: toewijzingsbericht - afgelopen

Dezelfde dag ontvangen de gunstig geschikte leerlingen een bericht via e-mail. Alle nodige documenten zullen digitaal uitgewisseld worden. De niet gunstig geschikte leerlingen krijgen een weigeringsattest via e-mail. In beide gevallen is het dus niet nodig om naar school te komen. 

 • 7 mei - 1 juni 2021: inschrijven toegewezen kinderen
   
 • 3 juni 2021: vrije plaatsen online 
   
 • vanaf 4 juni 2021: vrije inschrijvingen

Inschrijven in ons 2de, 3de, 4de, 5de, 6de of 7de jaar

Aanmelden kan via dit formulier. Er staan ondertussen al meer dan 200 leerlingen op de wachtlijst voor het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een aanmelding, geen inschrijving. De inschrijvingen worden vanaf 1 juli geformaliseerd. We kunnen nu niet inschatten hoeveel nieuwe leerlingen we zullen inschrijven voor volgend schooljaar, dat hangt af van de keuzes van onze leerlingen én mogelijke overzitters. Begin juli weten we precies hoeveel vrije plaatsen er zijn en dan komen de jongeren op de wachtlijst eerst aan bod. 

Enkele belangrijke opmerkingen

Broers en zussen

Hebt u al een kind op de school? Dan hebben broers en zussen voorrang bij de inschrijvingen voor het eerste jaar secundair onderwijs. De voorrangsperiode loopt van maandag 4 januari tot vrijdag 15 januari. Daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Kinderen van schoolpersoneel

Werkt u op onze school? Dan heeft uw kind voorrang bij de inschrijvingen voor het eerste jaar secundair onderwijs. De voorrangsperiode loopt van maandag 4 januari tot vrijdag 15 januari. Daarna hebben kinderen van personeel geen voorrang meer.

Ook broers en zussen van al ingeschreven leerlingen, schrijven dan in. Eerst hebben broers en zussen voorrang. Daarna hebben kinderen van personeel van de school voorrang, zolang er plaats is.

Nederlandstalige ouders

Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang bij de inschrijvingen voor komend schooljaar. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

GOK-leerlingen

GOK betekent 'gelijke onderwijskansen'. Een school heeft plaatsen voor GOK-kinderen (25%) en voor niet GOK-kinderen (75%). GOK-kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs, of krijgen een schooltoelage. Bij niet GOK-kinderen is dat niet zo.

Meer info vindt u hier.

Overzicht scholen GO! Scholengroep Brussel

Gids voor een vlotte overstap naar het secundair - GO! Scholengroep Brussel

Tijdlijn secundaire scholen met aanmelding

inschrijven in Brussel