GOK-leerlingen

GOK-leerlingen

GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-kinderen (25%) en voor niet-GOK-kinderen (75%). GOK-kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs, of krijgen een schooltoelage. Bij niet-GOK-kinderen is dat niet zo.

Voor meer info klik hier.