Hoe inschrijven?

Inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021


Hoe schrijft u uw kind in het eerste jaar?

Stap 1: Aanmelden (van 2 maart tot 31 maart)

Wij zijn een school met een aanmeldingsprocedure, dit betekent dat u uw kind eerst moet aanmelden via https://aanmeldensecundair.inschrijveninbrussel.be/. Het exacte tijdstip van uw registratie is niet belangrijk.

Voor een vlotte aanmelding heeft u volgende zaken nodig:

 • Identiteitskaart van de leerling of een kleefbriefje van de mutualiteit voor het rijksregisternummer
 • Lijst met scholen waar u uw kind wilt inschrijven

 

Stap 2: Controle documenten (van 1 april tot 7 mei)

De school van uw eerste keuze controleert de voorrangsdocumenten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Na de controle worden de aanmeldingen geordend volgens specifieke criteria (Thuistaal Nederlands (TN)*, GOK of niet-GOK**)

* Leerlingen met thuistaal Nederlands – TN (55% voorrang):  men behoort tot deze groep als ten minste één van de ouders

 • minstens het Nederlandstalig diploma secundair onderwijs heeft OF
 • een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs OF
 • een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands uitgereikt door SELOR OF
 • een bewijs dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs OF
 • een bewijs dat hij/zij het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 OF
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
   

** GOK-leerlingen (25% voorrang) voldoen aan één of meer van de volgende gelijke kansenindicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen in schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020.
 • de moeder van de leerling heeft GEEN diploma secundair onderwijs

 

Stap 3: Toewijzingsbericht + inschrijven (van 11 mei tot 3 juni)

U krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind. Ga naar de school en schrijf uw kind in.

 

Start vrije inschrijvingen (8 juni 2020)

Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen.

 

Hoe schrijft u uw zoon of dochter in de andere jaren (2 t.e.m. 6)?

 • Van 13 mei tot 28 mei 2020: voorrangsperiode voor leerlingen met Thuistaal Nederlands*. Zij kunnen zich in deze periode aanmelden in de school. Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee, alsook de documenten die aantonen dat u tot de voorrangsgroep Thuistaal Nederlands (TN) behoort. Belangrijk: onze aanmeldingsdag vindt plaats op woensdag 13 mei.
 • Vanaf 20 juni 2020: vrije inschrijvingen indien een school nog vrije plaatsen heeft.