Hoe inschrijven?

Inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021


Hoe schrijft u uw kind in het eerste jaar?

Stap 1: Aanmelden (van 2 maart tot 31 maart)

Wij zijn een school met een aanmeldingsprocedure, dit betekent dat u uw kind eerst moet aanmelden via https://aanmeldensecundair.inschrijveninbrussel.be/. Het exacte tijdstip van uw registratie is niet belangrijk.

Voor een vlotte aanmelding heeft u volgende zaken nodig:

 • Identiteitskaart van de leerling of een kleefbriefje van de mutualiteit voor het rijksregisternummer
 • Lijst met scholen waar u uw kind wilt inschrijven

 

Stap 2: Controle documenten (van 31 maart tot 30 april)

De school van uw eerste keuze controleert de voorrangsdocumenten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Na de controle worden de aanmeldingen geordend volgens specifieke criteria (Thuistaal Nederlands (TN)*, GOK of niet-GOK**)

* Leerlingen met thuistaal Nederlands – TN (55% voorrang):  men behoort tot deze groep als ten minste één van de ouders

 • minstens het Nederlandstalig diploma secundair onderwijs heeft OF
 • een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs OF
 • een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands uitgereikt door SELOR OF
 • een bewijs dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs OF
 • een bewijs dat hij/zij het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 OF
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
   

** GOK-leerlingen (25% voorrang) voldoen aan één of meer van de volgende gelijke kansenindicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen in schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020.
 • de moeder van de leerling heeft GEEN diploma secundair onderwijs

 

❗❗❗ Stap 3: Toewijzingsbericht + inschrijven (vanaf 8 mei)

We hebben op dit moment nog geen zicht op wanneer de effectieve inschrijving op school zal plaatsvinden. Blijf onze website bezoeken: wij houden u via deze weg op de hoogte.

 

❗❗❗ Start vrije inschrijvingen (vanaf 8 juni)

We hebben op dit moment nog geen zicht op wanneer de vrije inschrijvingen starten. Blijf onze website bezoeken: wij houden u via deze weg op de hoogte.

 

Hoe schrijft u uw zoon of dochter in de andere jaren (2 t.e.m. 6)?

❗❗❗ we wachten momenteel nog op richtlijnen van het Lokaal Overleg Platform (LOP). Blijf onze website bezoeken: wij houden u via deze weg op de hoogte