Hoe inschrijven?

Inschrijvingsprocedure eerstejaars (schooljaar 2020-2021)

 

Stap 1: Aanmelden (van 2 maart tot 24 april, 16.00u)

Aanmeldingsprocedure afgerond.
 

Stap 2: Controle documenten (van 31 maart tot 30 april)

Bezig.
 

Stap 3: Toewijzingsbericht + inschrijven (vanaf 15 mei)

De toewijzingsberichten staan nog steeds ingepland op vrijdag 15 mei. Dezelfde dag ontvangen de gunstig geschikte leerlingen een bericht via e-mail. Alle nodige documenten zullen digitaal uitgewisseld worden. De niet gunstig geschikte leerlingen krijgen een weigeringsattest via e-mail. In beide gevallen is het dus niet nodig om naar school te komen.
 

Stap 4: Start vrije inschrijvingen

Vanaf 15 juni.
 

Aanmeldingsprocedure tweede- t.e.m. zevendejaars (schooljaar 2020-2021)

 


Voorrangsperiode Thuistaal Nederlands (2 juni t.e.m. 15 juni)

OPGELET: NIEUWE DATUM (NIET LANGER 25 MEI, MAAR 2 JUNI OM 09.00u)

Op 2 juni om 09.00u (25 mei om 09.00u) kan u uw zoon of dochter digitaal aanmelden via een link op de startpagina van onze website. Let op: de volgorde van aanmelding is het uur waarop het formulier werd ingevuld én ingediend. U houdt volgende gegevens best bij de hand:

1) Officiële naam en voornaam van het kind + rijksregisternummer kind
2) Officiële naam en voornaam ouders + rijksregisternummers
3) E-mailadressen + telefoonnummers ouders
4) Gewenste richting + leerjaar
5) Bewijs kennis Nederlands (SELOR-attest B2, diploma Nederlandstalig secundair onderwijs ...)

Bekijk op voorhand ons studieaanbod op onze website. U zal in de vragenlijst twee voorkeursrichtingen kunnen opgeven.

Na het invullen van het aanmeldingsformulier, zal u het bewijs van kennis Nederlands en bewijs van gezinssamenstelling per e-mail (inschrijvingen@kaetterbeek.be) moeten opsturen naar de school. Als wij dit niet ontvangen voor 8 juni, vervalt uw aanmelding.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een aanmelding, geen inschrijving. De inschrijvingen worden vanaf 1 juli geformaliseerd. We kunnen nu niet inschatten hoeveel nieuwe leerlingen we zullen inschrijven voor volgend schooljaar, dat hangt af van de keuzes van onze leerlingen én mogelijke overzitters. Begin juli weten we precies hoeveel vrije plaatsen er zijn en dan komen de jongeren op de wachtlijst eerst aan bod. 

Vrije aanmeldingen

Vanaf 16 juni, 09.00u kan u uw zoon/dochter aanmelden via een link die we beschikbaar zullen stellen op onze startpagina.

U houdt volgende gegevens best bij de hand:

1) Officiële naam en voornaam van het kind + rijksregisternummer kind
2) Officiële naam en voornaam ouders + rijksregisternummers
3) E-mailadressen + telefoonnummers ouders
4) Gewenste richting + leerjaar

Bekijk op voorhand ons studieaanbod op onze website. U zal in de vragenlijst twee voorkeursrichtingen kunnen opgeven.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een aanmelding, geen inschrijving. De inschrijvingen worden vanaf 1 juli geformaliseerd. We kunnen nu niet inschatten hoeveel nieuwe leerlingen we zullen inschrijven voor volgend schooljaar, dat hangt af van de keuzes van onze leerlingen én mogelijke overzitters. Begin juli weten we precies hoeveel vrije plaatsen er zijn en dan komen de jongeren op de wachtlijst eerst aan bod.