'School in the Cloud', TEDtalkers bezoeken KAE

  • 25 november 2016

Hoe zou het leven eruit zien als we in een computergame leven? Een klas uit het eerste jaar secundair en een klas uit het zesde jaar van de basisschool zoeken hierop heel graag zelf het antwoord. De didactische methode achter de opdracht is geïnspireerd op de expertise van onderwijsexpert Sugata Mitra. Omdat Mitra in het land was op 18 november voor het congres ‘School on the Cloud’, kwam hij graag een kijkje nemen in Etterbeek.

De leerlingen kiezen in groepjes een onderzoeksthema dat past binnen de vraag 'Hoe zou het leven eruit zien als we in een computergame leven'. De thema's zijn uiteenlopend: verdriet, geld, milieu, gezondheid,... Wanneer ze een keuze gemaakt hebben, gaan ze op zoek naar info via het internet, tablets,... Ze maken schema's en delen hun stand van zaken via een digitale wonderwall met de andere groepjes. De leerlingen bepalen zo zelf hun leerproces en de leerkrachten volgen op en coachen waar nodig.

school in the cloudDit sluit aan bij het idee van TEDtalker Sumatra Mitra. Hij ontwikkelde het concept Self Organised Learning Environments. Omgevingen creëren waarin leerlingen zelf bepalen wat en hoe ze iets leren, waardoor hun motivatie om te leren veel groter is. Aansluitend bij zijn idee ontwikkelde Mitra een digitaal platform waarop klassen van elkaar kunnen leren. Ook TEDtalker Ewan-McIntosh bracht een bezoekje aan onze school. McIntosh heeft een bedrijf dat digitaal onderwijsmateriaal ontwikkelt en was ervoor ook leerkracht. De leerlingen kregen de kans om vragen te stellen aan Mitra en McIntosh. Een leerrijk bezoek voor zowel de leerlingen als de TEDtalkers.