Leerlingen winnen met Gravity Bubbles wedstrijd BIFROST-ONE

  • 23 maart 2017

Op 22 maart 2017 vond de finale plaats van de wedstrijd BIFROST-ONE in het planetarium. Vijf leerlingen: Alec Guillaume, Amaury van Trappen, Furio Baroncelli, Martin Segaert en Thalia Bellemans waren met hun project Zero Gravity Bubbles één van de 12 finalisten van de wedstrijd. Met trots delen we mee dat ze niet alleen tot de finalisten, maar ook tot de winnaars behoren. Zo krijgen ze de kans om deel te nemen aan een paraboolvlucht en zullen ze een workshop volgen in het European Space Center tijdens de paasvakantie.

 

De experimenten

Wat zullen ze onderzoeken tijdens de paraboolvlucht? 'Het doel van de experimenten is om een aquarium te ontwerpen voor lange afstandsvluchten in de ruimte. We zullen dit doen met verschillende experimenten. Met het eerste experiment zullen we de impact van zwaartekracht op diffusie en normale convectie van zuurstof in water te bepalen. In een tweede experiment zullen we gassen analyseren in vloeistoffen in verschillende zwaarteveldsterktes. Dit zullen we vergelijken met de simulaties die we in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel hebben gemaakt. Vervolgens zullen we ook de fysiologische impact van zwaartekracht bepalen op mensen, dit zullen we dan correleren aan vissen en algen. Als laatste zullen we ook de zwaartekracht hydraulisch, mechanisch en elektrisch bepalen. Deze experimenten vormen een geheel om onze hoofdvraag te beantwoorden.' vertelt Amaury.