Inschrijvingsprocedure 2de jaar en de volgende jaren secundair

  • 8 april 2016

De inschrijvingsprocedure voor het 2de en de volgende jaren secundair wordt voorgeschreven door het LOP Brussel en verloop als volgt: 

Van 11/04/2016 tot en met 29/04/2016 is er voorrang voor kinderen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands kent: een diploma secundair of hoger onderwijs van een Nederlandstalige instelling, een SELOR-document, een attest van het Huis van het Nederlands  moet als ‘bewijs’ voorgelegd worden.

Vanaf 26 mei 2016 zijn er vrije inschrijvingen voor alle leerlingen.

Wanneer u zich op school aanmeldt, wordt uw kind op een wachtlijst gezet. U krijgt een 'attest van niet-gerealiseerde inschrijving'.

21 mei is onze Open Dag. Wij sturen geïnteresseerden vrijblijvend meer informatie eind april. U kan dan "proeven" van de gekozen studierichtingen, de sfeer op het KAE, praten met de leraren, directie, leerlingen, andere ouders...

Uiterlijk op 1 juli weten wij precies per studierichting hoeveel beschikbare plaatsen er zijn. Geïnteresseerde ouders worden dan in volgorde van de wachtlijst telefonisch uitgenodigd. Begin juli kan de inschrijving dan geformaliseerd worden. 

 Aarzel niet ons te contacteren via directie@kaetterbeek.be als u nog bijkomende vragen heeft.