Wie heeft voorrang?

Broers en zussen

Hebt u al een kind op de school? Dan hebben broers en zussen voorrang bij de inschrijvingen. Zij kunnen als eersten inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs. Ga naar de school tussen 9 en 20 januari 2017. Daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Ook kinderen van personeel schrijven dan in. Eerst hebben broers en zussen voorrang. Daarna hebben kinderen van personeelsleden van de school voorrang, zolang er plaats is.

 

Kinderen van schoolpersoneel

Werkt u op een school? Dan heeft uw kind voorrang bij de inschrijvingen voor het eerste jaar secundair onderwijs. Ga naar de school tussen 9 en 20 januari 2017. Daarna hebben kinderen van personeel geen voorrang meer.

Ook broers en zussen van al ingeschreven leerlingen, schrijven dan in. Eerst hebben broers en zussen voorrang. Daarna hebben kinderen van personeel van de school voorrang, zolang er plaats is.

 

Nederlandstalige ouders

Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2017–2018. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

 

GOK/niet-GOK-leerlingen

GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-kinderen (25%) en voor niet-GOK-kinderen (75%). GOK-kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs, of krijgen een schooltoelage. Bij niet-GOK-kinderen is dat niet zo.

Voor meer info klik hier.