Inschrijven vanaf het 2de jaar

Inschrijven in het 2de jaar en de 2de en 3de graad secundair onderwijs:  

Wenst u uw dochter of zoon aan te melden voor het tweede jaar, de tweede of derde graad, of het zevende jaar én behoort zij of hij tot de voorrangsgroep thuistaal Nederlands? Kom dan op woensdag 24 april naar onze school. Om 7.30u starten we met de aanmeldingen in de Veranda.

Minstens één ouder moet aanwezig zijn met de volgende documenten:

*U bewijst uw kennis van het Nederlands met 1 van onderstaande documenten. Het volstaat dat 1 ouder over dergelijk attest beschikt.

  • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)
  • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
    • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
    • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
  • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands

De inschrijvingsperiode voor leerlingen met een Nederlandstalige ouder loopt tot en met 9 mei.  De vrije inschrijvingen starten op vrijdag 10 mei.

De inschrijvingen worden begin juli of na 15 augustus geformaliseerd. We kunnen nu niet inschatten hoeveel nieuwe leerlingen we zullen inschrijven voor volgend schooljaar, dat hangt af van de keuzes van onze leerlingen én mogelijke overzitters. Begin juli weten we precies hoeveel vrije plaatsen er zijn en dan komen de jongeren op de wachtlijst eerst aan bod. 

Als u nog vragen heeft, aarzel dan vooral niet om ons te contacteren. Dat kan via directie@kaetterbeek.be

Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze school.