Boliviaanse straatkinderen spelen basketbalfinale op de VUB tegen schoolkinderen van GO! atheneum Etterbeek

  • 22 april 2016
Vrijdagnamiddag 22 april neemt het Bolivian Street Team het op in een spannende basketbalfinale tegen het Koninklijk Atheneum Etterbeek aan de Vrije Universiteit Brussel. Dankzij de inzet van VUB-studenten psychologie, pedagogische wetenschappen, criminologie en letteren en wijsbegeerte en de Antwerpse jongeren van het Wolf Pack basketbal stimuleringsproject, konden acht jongeren van 11 tot 22 april naar België komen voor een coachtraining en voor interculturele ontmoetingen en wedstrijden met Brusselse en Vlaamse scholieren en basketbalspelers.
 
Van 11 tot 22 april 2016 bracht het eerste basketbalteam van jongeren die op straat leven in La Paz een bezoek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Antwerpse Wolf Pack Basketball Academy. De Boliviaanse jongeren kregen de gelegenheid scholen en basketbalclubs te bezoeken, wedstrijden te spelen en een opleiding tot jeugdcoach te volgen. Het bezoek van de jongeren kadert binnen een gezamenlijk VUB-Wolf Pack project voor kinderen en jongeren van de straat. Dit initiatief werd door Antwerpse jongeren van de Wolf Pack Basketball Academy en VUB studenten psychologie, agogiek, criminologie en letteren en wijsbegeerte de voorbije jaren ondersteund. Jaarlijks vertrekken een twintigtal laatstejaarsstudenten van de Vrije Universiteit Brussel naar Bolivia om er stage te doen en eindwerken te maken in organisaties en projecten die zich inzetten voor kinderen, jongeren en families die in de marginaliteit leven ten gevolge van armoede, migratie, sociale uitsluiting en geweld.
 
Het bezoek van de Boliviaanse jongeren maakte deel uit van het project Basketbal in de Straten van La Paz, dat in de zomer van 2014 startte naar aanleiding van een interculturele ontmoeting tussen enerzijds jonge basketbalspelers (14-18 jaar) van de Antwerpse Wolf Pack Basketball Academy en Vlaamse basketbalclubs en anderzijds kinderen en jongeren die op straat leven in Bolivië. Gedurende twee weken speelden ze samen basketbal in de straten van La Paz. Een zestigtal jongeren van de straat ging sindsdien door met basketbal spelen, waarvan een aantal driemaal per week trainde.
Verschillenden stopten of proberen te stoppen met het snuiven van drugs. Sommigen huurden een kamer en stopten met slapen op straat. Ze proberen gezond te eten, hebben aandacht voor persoonlijke hygiëne en hun fysieke conditie en leren op een sportieve en respectvolle manier met elkaar omgaan. Ze voelden zich erkend en kregen perspectieven en dromen om voor te gaan. Een van die dromen was een tegenbezoek aan België om als basketbalspelers een coachtraining te komen volgen en trainers te worden van de eerste basketbalschool van de straat, die werd opgericht naar aanleiding van het veranderingsproces dat deze jongeren doormaakten. Het basketbalproject ontwikkelde zich meer en meer als een nieuwe vorm van begeleiding en steunverlening aan kinderen en jongeren die op straat leven. Via basketbal in de straat worden kinderen en jongeren uitgenodigd om spontaan te kiezen voor een andere levenswijze dan die van drugs, geweld en prostitutie. Ook in andere Boliviaanse steden groeit de interesse voor interculturele basketbalontmoetingen en de oprichting van basketbalscholen van de straat.
 
Het doel van dit bezoek van jongeren van de straat is dubbel. Vooreerst toont het de Boliviaanse samenleving de kracht van wat het betekent als gemarginaliseerde jongeren erkend en gerespecteerd worden in de realisatie van gezamenlijk gecreëerde jeugddromen: "De uitzichtlozen van de straat worden basketbalspelers die naar Europa reizen." Ten tweede krijgen deze jongeren de kans om zelf de basketbalschool van de straat verder uit te bouwen als trainers en vooral als ambassadeurs van verandering voor de vele anderen die op straat leven.
 
Kortom een mooie start van een nieuwe samenwerking. We kijken hoopvol uit naar het vervolg.